Rosenmetoden på Södermalm

Vad är egentligen rosenmetoden?

Det är en mjuk stillsam behandling som ger personer möjlighet att kunna komma i kontakt med känslor och händelser som man tidigare har stängt inne. Det är inte känslorna i sig som ger spänningar utan det som ger spänningar är om man håller sina känsla inne och spänningarna begränsar oss i det fysiska och känslomässiga. Den ger en även möjlighet att kunna komma i kontakt med personen man grund i botten är, bakom den självcensur och anpassning som tydligt speglas i muskelspänningar och kroppshållning. Denna behandling kommer ge en ny känsla av självacceptans och frihet till kropp och själ.  Den här metoden som jag har skrivit om nu har blivit utvecklad av en människa som heter Marion Rosen och med hjälp av hennes nyfikenhet på hur kropp och själ hänger samman. Hon såg hur de roller vi tagit på oss som små påverkar hur vi lever vårt liv som vuxna. Genom att bli medveten om vad vi håller tillbaka i våra kroppar kan vi förändra hur vi agerar. Marion Rosen är utbildad sjukgymnast och var i många år verksam som det. Hennes nyfikenhet på sambanden mellan muskelspänning och andning, mellan kropp och själ är det som Rosenmetoden vuxit fram av. Så om ni letar efter ett företag som arbetar med rosenmetoden på Södermalm kan du med stor fördel anställa Rosen Kommunikation.